sférická souřadná soustava

Afinní soustava souřadnic

Afinní soustava souřadnic je taková soustava souřadnic, u které se souřadné osy protínají v jednom bodě - počátku soustavy souřadnic. Souřadné osy nemusí být vzájemně kolmé. Jednotka se obvykle volí ...

Gravitace :: Vesmír

... souřadnicovém systému, ale v jakékoli souřadnicové soustavě, například sférické. Sám pojem souřadnic v obecné relativitě ustupuje do pozadí, význam mají měřitelné efekty na gravitujících tělesech.

Fyzikální webové stránky - webFyzika Fyzika - teorie ...

Úvod do studia fyziky (rozdělení fyziky, fyzikální přístupy, skalární a vektorové veličiny, typy fyzikálních polí). Základní matematické vztahy ...

Ekliptikální souřadnice

... ekliptiky. Ekliptikální souřadnice jsou jedna ze sférických soustav souřadnic používaných v astronomii. Jejich základní rovinou je rovina ekliptiky a nulovým bodem jarní bod. Jedna osa směřuje k ...

sourad.dvi

1 Popis soustav souřadnic Sférické souřadnice ... prezentujeme vztažnou soustavou S. Za vztažnou soustavu volíme zpravidla soustavu pravoúhlých (kartézských) souřadnic. Ve fyzice se ale v mnoha přípa- dech ...

Slova od S strana 30 | Online Slovník

Sférická soustava souřadnic - Sférická soustava souřadnic (kulová soustava souřadnic) je soustava souřadnic v prostoru, u které jedna souřadnice (označovaná r) udává vzdálenost bodu od počátku ...

Hmotný bod v různých souřadnicích — Sbírka úloh

... válcové a sférické souřadnice) jsme ukázali jejich ekvivalenci. Pouze pro kartézské souřadnice rovnice mohou být lineární (záleží na průběhu potenciální energie), což usnadňuje jejich řešení.

Sférická soustava souřadnic : definition of Sférická ...

Definitions of Sférická soustava souřadnic, synonyms, antonyms, derivatives of Sférická soustava souřadnic, analogical dictionary of Sférická soustava souřadnic (Czech) definition - Sférická soustava ...

Sférická soustava souřadnic – Wikipedie

Sférická soustava souřadnic (kulová soustava souřadnic) je soustava souřadnic v prostoru, u které jedna souřadnice (označovaná ) udává vzdálenost bodu od počátku souřadnic, druhá souřadnice ...

Geometrie/Soustavy souřadnic/Sférická soustava souřadnic ...

Geometrie/Soustavy souřadnic/Sférická soustava souřadnic Citováno z „https://cs.wikibooks.org/w/index.#8203;php?title=Geometrie/Soustavy_souřadnic/Sférická_#8203;soustava_souřadnicoldid=21346“

technicka fyzika I - Katedra fyziky PřF UJEP

Technická fyzika I Kódy: KTMI/BK002, KTMI/KB002, KTMI/PB002! Povinný kurz Studijní program: B3907 Energetika, B2303 Strojírenská technologie, B2341 Strojírenství

liliputani šukaji šukani z mladym taxikařem transky mrdaji